duminică, 17 octombrie 2010

English for Schengen - Workbook by Dania Lara Cosma

La Editura Perpessicius, a apărut lucrarea ENGLISH FOR SCHENGEN - WORKBOOK de Dania Lara Cosma.
Pentru comenzi, trimiteti o nota pe adresa redactiei.


Dania-Lara Cosma este instructor de poliţie şi formator la Institutul de Studii pentru Ordine Publică, titulară a cursurilor de iniţiere, perfecţionare şi specializare în domeniul limbilor engleză şi italiană, organizate de Catedra Pregătire Misiuni Internaţionale, în cadrul Pregătirii continue a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor. Din anul 2008 este membră a Grupului de lucru CEPOL, Colegiul European de Poliţie, pentru crearea şi implementarea unei platforme elearning de învăţare a limbajului juridic şi poliţienesc în limba engleză, construită pe Curricula Comună CEPOL şi adresată ofiţerilor de poliţie din Uniunea Europeană. Face parte din Reţeaua traducătorilor INTERPOL.
Absolventă a Masterului ‘Cultural Unity and Diversity in Learning and Teaching English in European Context’ (2007), este în prezent doctorand al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, şi elaborează un studiu comparativ privind strategiile de comunicare în limbile engleză şi italiană. A publicat lucrarea Fostering Learner Autonomy in Teaching Police English Courses for Continuing Professional Development (2009) şi English for Law Enforcement Workbook - coautoare - (2010).
English for Schengen Training Workbook reprezintă un instrument util şi atractiv de actualizare şi informare asupra aşa-numitului Spaţiu Schengen, atât asupra istoriei, obiectivelor sale, cât şi asupra aspectului său concret - măsurile compensatorii adoptate de statele membre, în urma eliminării controalelor la frontierele interne, cu toate efectele şi transformările aduse de acestea, atât la nivel instituţional cât şi la nivelul cetăţenilor. Conţinutul e prezentat în manieră interactivă şi practic-aplicativă, ce va familiariza cititorul/cursantul cu vocabularul de specialitate Schengen în limba engleză, folosit de cei implicaţi în arhitectura Schengen şi, inevitabil, cea Europeană.
Un atu al lucrării îl reprezintă faptul că autoarea nu se “mişcă” restrictiv în interiorul Spaţiului Schengen, ci abordează, printr-o prezentare documentată, atât arhitectura instituţiilor Uniunii Europene şi ale domeniului Justiţie şi Afaceri Interne cât şi instrumentele legislative ale Uniunii, în lumina Noii Constituţii Europene şi a Programului de la Stockholm, un domeniu care, în ultima perioadă, a fost ignorat atât de către lectori cât şi de către cursanţi.
Lucrarea se adresează unui public larg, personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al celorlalte ministere implicate direct în aderarea României la Spaţiul Schengen, atât personalului de conducere, cât şi de execuţie, constituind un binevenit element de noutate în peisajul publicistic actual.

Niciun comentariu: